bildspel11
bildspel21
bildspel31

Utbildning

Skyddsombud i samverkan

Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivarens uppgift är att genom chefer/arbetsledare tillhandahålla en god arbetsmiljö och samverka med skyddsombudet. I den här utbildningen presenteras förutsättningar för samverkan och en metod att samverka i arbetsmiljön.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvarig, HR funktion.
Omfattning: 1 dag.

Läs mer om utbildningen »

Stresshantering - Organisatorisk och social

Sidan uppdateras

Läs mer om utbildningen »

Systematiskt arbetsmiljöarbete utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process som innebär att förebygga, anpassa och följa upp arbetsmiljön i takt med utvecklingen i omvärlden. Efter 6 halvdagars introduktion, uppdateringar och träning hålls arbetsmiljöhjulets åtta delar i ständig rörelse.

Målgrupp: Nyckelpersoner i arbetsmiljöarbetet t.ex ledning, chefer och arbetsledare med personalansvar, huvudskyddsombud, skyddsombud.
Omfattning: 18 timmar fördelat på sex halvdagar.

Läs mer om utbildningen »

Psykosocial arbetsmiljö utbildning

Psykosocial arbetsmiljö innebär allt som påverkar individen i arbetet och relationen i gruppen. Psykosocial arbetsmiljö baseras på upplevelsen av arbetsmiljön och är i ständig förändring. Hur motsvarar Arbetsmiljölagen, AML, individens upplevelse och behov av utveckling och hur kan man göra?

Målgrupp: Chefer och arbetsledare med personalansvar, HR-funktion, skyddsombud, arbetsmiljöombud, företagshälsovård m.fl.
Omfattning: 1 heldag

Läs mer om utbildningen »

Intresseanmälan