bildspel11
bildspel21
bildspel31

Utbildning

Skyddsombud i samverkan

Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivarens uppgift är att genom chefer/arbetsledare tillhandahålla en god arbetsmiljö och samverka med skyddsombudet. I den här utbildningen presenteras förutsättningar för samverkan och en metod att samverka i arbetsmiljön.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvarig, HR funktion.
Omfattning: 1 dag.

Läs mer om utbildningen »

Stresshantering - Organisatorisk och social

Metodutbildning i verktyget Guiden i Arbetslivet - Stress, som bygger på kommunikation och samverkan i syfte att identifiera, åtgärda och förebygga organisatoriska och sociala stressorsaker. Medarbetaren blir medveten om hur viktigt det är att prata med chefen. Chefen blir medveten om hur orsaker till stress reduceras, hur socialt stöd och och proaktivt ledarskap minskar stress och konflikter.

Läs mer om utbildningen »

Systematiskt arbetsmiljöarbete utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process som innebär att förebygga, anpassa och följa upp arbetsmiljön i takt med utvecklingen i omvärlden. Arbetsmiljöhjulets åtta delar introduceras, uppdateras och anpassas under 6 halvdagar och hålls därefter i ständig rörelse i verksamheten. 

Målgrupp: Nyckelpersoner i arbetsmiljöarbetet t.ex ledning, chefer och arbetsledare med personalansvar, huvudskyddsombud, skyddsombud.
Omfattning: 18 timmar fördelat på sex halvdagar.
Dokumentation och metodmaterial för bearbetning och anpassning till den egna verksamheten ingår. 

Läs mer om utbildningen »

Psykosocial arbetsmiljö utbildning

Psykosocial arbetsmiljö innebär allt som påverkar individen i arbetet och relationen i gruppen. Psykosocial arbetsmiljö baseras på upplevelsen av arbetsmiljön och är i ständig förändring. Hur motsvarar Arbetsmiljölagen, AML, individens upplevelse och behov av utveckling och hur kan man göra?

Målgrupp: Chefer och arbetsledare med personalansvar, HR-funktion, skyddsombud, arbetsmiljöombud, företagshälsovård m.fl.
Omfattning: 1 heldag

Läs mer om utbildningen »