bildspel11
bildspel21
bildspel31

Tjänster

Arbetslivet är i ständiga förändringar med nya ideér och konkurrenssituationer. För att klara den förändringen behöver chefen satsa på den egna, organisationens, arbetsgruppens, individens arbetsmiljö och utveckling.


WeConsult hjälper till med:

 • Kartläggning av kompetensbehov
 • Konsekvensbeskrivningar
 • Rådgivning och handledning
 • Utbildning för chefer, ledare, skyddsombud

WeConsult är Ditt stöd:

 • i personalledning och arbetsrätt
 • vid stress och konflikthantering
 • i arbetsmiljö och organisationsutveckling
 • vid svårare personalärenden

WeConsult rekommenderar fem steg för bästa resultat och framgång

 • Kartläggning och analys av nuläget - Så här är det nu
 • Ta fram önskat läge - Så här vill vi ha det
 • Handlingsplan med fokus på förbättring och utvecklingsinsatser
 • Uppföljning
 • Framtida förbättringsområden