bildspel11
bildspel21
bildspel31

Metodutbildning i Organisatorisk och Social stresshantering

Målet med utbildningen är att öka medvetenheten kring stress och konfliktsituationer
att genom kommunikation och samverkan kartlägga och åtgärda orsaker till organisatorisk och social stress
samt att visa WeConsults metod till konsekvens, orsakssamband och tänkbara åtgärder vid stressymptom i organisationen.  AFS: 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Ur Innehållet:

  • Olika typer av stress.
  • Stressymptom, reaktioner och beteende
  • Konsekvenser och effekter
  • Orsakssamband på jobbet
  • Hur tar jag reda på stressorsaker i organisationen?
  • Hur kan jag minska organisatorisk stress och skapa god social arbetsmiljö?
  • Sambandsmodell för organisatorisk stress och social arbetsmiljö. 

Målgrupp:

Ledning, chefer och arbetsledare med personalansvar, arbetsmiljöansvarig motsv

Omfattning:

2 dagar på internat med kvällsaktivitet. I utbildningen ingår dokumentation och praktiskt tillämpning av metod för organisatorisk och social sresshantering, Guiden i Arbetslivet - Stress 

Intresseanmälan