bildspel11
bildspel21
bildspel31

Utbildning i Organisatorisk och social stresshantering

Stresshantering innebär att ta reda på och bli medveten om stressfaktorer som påverkar individ, grupp och verksamhet, samt att hantera orsaker till stress i organisationen. Under den här utbildningen presenteras ett verktyg i två delar för organisatorisk och social stresshantering.

Innehåll i punktform:

  • Friskfaktorer i arbetslivet
  • Stress, stressorer, stressymptom - positiv och negativ stress
  • Tre basfunktioner vid stresshantering
  • Olika sätt hur individ och grupp hanterar stress.
  • Pröva på stresstest – och vad kan Du göra?
  • Kommunikation och medverkan vid stresshantering
  • Presentation av metod och verktyg i två delar för organisatorisk och social stresshantering i egen regi.
  • Mål och samverkan om stresshantering och arbetsmiljö

Målgrupp:

Chefer och arbetsledare med personalansvar, HR funktion, företagshälsovård m.fl.

Omfattning:

Utbildningen genomförs företagsinternt och innehållet anpassas efter kundens behov. Metodutbildningen i  verktyget, Organisatorisk och social stresshantering, genomförs  företagsinternt med upplägg för genomförande anpassat efter kundens önskemål. Så kallad öppen utbildning annonseras om på hemsidans förstasida under Aktuella utbildningar.

Intresseanmälan