bildspel11
bildspel21
bildspel31

Metodutbildning i Organisatorisk och Social stresshantering

Målet med utbildningen är att öka medvetenheten kring stress och konfliktsituationer
att genom kommunikation och samverkan förbättra förståelsen utifrån olika synsätt
att visa på att förändringar blir enklare när berörda är med från början
samt att visa ett verktyg till att hantera AFS: 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Ur Innehållet:

  • Förekomsten av arbetsrelaterad stress
  • Positiv och negativ stress
  • Stressymptom, reaktioner och beteende
  • Konsekvenser och effekter
  • Orsakssamband på jobbet
  • Hur tar jag reda på organisatorisk och social stress?
  • Hur kan jag hantera organisatoriska stressorsaker? - vad ska jag göra?
  • Sambandsmodell för organisatorisk stress presenteras och prövas.

Målgrupp:

Ledning, chefer och arbetsledare med personalansvar, arbetsmiljöansvarig motsv

Omfattning:

2 dagar på internat med kvällsaktivitet. I utbildningen ingår dokumentation och praktiskt tillämpning av metoden för organisatorisk och social sresshantering.

Intresseanmälan