bildspel11
bildspel21
bildspel31

Metodutbildning i Organisatorisk och Social stresshantering

Målet med utbildningen är att visa en metod 
att ta reda på stressorsaker i organisation och arbetsmiljö
att göra chef och medarbetare medvetna om vikten av kommunikation
och att tillämpa AFS: 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken 

Ur Innehållet:

  • Olika typer av stress.
  • Stressymptom, reaktioner och beteende
  • Orsakssamband på jobbet
  • Hur blir chef och medarbetare medvetna om stressorsaker i organisationen? - hur gör man
  • Hur kan chef/ledare minska organisatorisk stress och skapa god social arbetsmiljö? -hur ska jag göra
  • Att skapa medvetenhet om vikten av kommunikation

Målgrupp:

Ledning, chefer och arbetsledare med ansvar för andras arbetsmiljö, HR funktion, arbetsmiljöansvarig

Omfattning:

1 dag med möjlighet till uppföljning. I utbildningen ingår dokumentation och praktiskt tillämpning av metod för organisatorisk och social sresshantering, Guiden i Arbetslivet - Stress
Företagsintern utbildning anpassas efter kundens behov

Intresseanmälan