bildspel11
bildspel21
bildspel31

Metodutbildning i Organisatorisk och Social stresshantering

Utbildningsmål:

att visa en metod att ta reda på och hantera stressorsaker i organisation och psykosocial arbetsmiljö
att göra chef och medarbetare medvetna om vikten av kommunikation
samt att tillämpa AFS: 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken 

Innehåll:

  • Faktorer som bidrar till hälsosam arbetsmiljö
  • Stressymptom, reaktioner och beteende
  • Orsakssamband på jobbet
  • Hur chef och medarbetare blir medvetna om stressorsaker i organisationen - hur gör man?
  • Hur chef/ledare kan minska organisatorisk stress och skapa god social arbetsmiljö.  Hur ska jag göra?
  • Att skapa medvetenhet om vikten av kommunikation

Målgrupp:

Ledning, chefer och arbetsledare med ansvar för andras arbetsmiljö, HR-funktion, arbetsmiljöansvarig.  

Omfattning:

1 dag med möjlighet till uppföljning. Dokumentation och metodmaterial för praktisk tillämpning ingår i utbildningen. Förkunskaper om innehållet i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö ger bästa utdelning av utbildningen.
Boka förtagsintern metodutbildning anpassad efter era behov. Begär offert. 
Mer information lämnas av Elisabeth Wahlström, VD och verksamhetsansvarig, via formulär för intresseanmälan eller  ew@weconsult.se