bildspel11
bildspel21
bildspel31

Utbildning: Skyddsombud och samverkan. Din roll i arbetsmiljön

Ur innehållet

  • Tre hörnstenar till en god arbetsmiljö
  • Förväntningar, skyldigheter och rättigheter
  • Fem förutsättningar till samverkan
  • Sex roller som skyddsombud 
  • Hur kan jag samverka i vardagen?
  • Hur ska jag göra vid mobbning, konflikter och stress?
  • Min handlingsplan till samverkan i arbetsmiljön

Målgrupp:

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvarig, HR-funktion, företagshälsovård m.fl.

Pedagogisk ram

Korta teoriavsnitt varvas med deltagaraktiva diskussioner, grupparbeten med mera. Deltagarna förbereder sig inför utbildningen genom en hemuppgift som blir en del i dynamiken och helheten. Utbildningen innehåller dokumentation med handlingsplan, som under utbildningen anpassas för användning i den egna verksamheten.