bildspel11
bildspel21
bildspel31

Om oss

WeConsult Personal & Arbetsmiljö, förkortat WeConsult, är ett konsult och utbildningsföretag inom systematiskt arbetsmiljöarbete, organisation och ledarskap. Företagets VD är Elisabeth Wahlström som har drivit företaget i mer än tjugo år. Med erfarenhet från såväl små som stora organisationer inom primär och sekundär kommunal verksamhet, idéburna organisationer samt företag, erbjuds kvalificerad kunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdena och med inriktning mot psykosocial arbetsmiljö, ledning och HR-strategi. WeConsult är dessutom företagsledningens resurs i beroendefrågor och kompetensutveckling inom våra verksamhetsområden.

I min roll att utveckla verksamheten arbetar jag med att ta fram metodmaterial till analys och verktyg för den egna organisationen i form av metod och handböcker. Aktuella fokusområden är organisatorisk stresshantering - hur tar man reda på stressfaktorer och vad gör man, samverkan i arbetsmiljön - chefen och skyddsombudets roll i arbetsmiljön.

För mig som VD finns två viktiga begrepp för mål och värdegrund med uppdrag, utbildningar och dokumentation.
Dessa är:
God arbetsmiljö
 är ett arbetsställe/arbetsplats/organisation som har gynnsamma effekter på individ, grupp och verksamhet.

Samverkan innebär att olika synvinklar från individ och grupp  tas till vara i organisationen genom delaktighet, medverkan, samverkan, dialog och kommunikation.

När jag själv saknar kunskap och erfarenhet, hämtar jag kompetensen i ett kvalficerat nätverk av konsulter.