bildspel11
bildspel21
bildspel31

Om oss

WeConsult Personal & Arbetsmiljö, förkortat WeConsult, är ett konsult och utbildningsföretag inom arbetsmiljö, organisation och ledarskap. Företagets VD är Elisabeth Wahlström som har drivit företaget i mer än tjugo år. Med erfarenhet från små och stor oganisationer inom såväl kommun, landsting, idéburna organisationer som företag erbjuds kvalificerad kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljön som omfattar organisation, ledarskap och HR. 

Under senare år ägnas företagets verksamhet åt att utarbeta metodmaterial till analys och verktyg för genomförande av förbättringar inom framför allt organisatorisk och social arbetsmiljö. Dokumentation i form av handböcker håller på att utarbetas inom områden om samverkan i arbetsmiljön, effektiva möten, förändringar och reaktioner för att här nämna några.

Som värdegrund och mål med uppdrag, utbildningar och dokumentation finns för mig som vd två viktiga begrepp. Dessa är:
God arbetsmiljö
 är ett arbetsställe/arbetsplats/organisation som har gynnsamma effekter på individ, grupp och verksamhet.

Samverkan innebär att olika synvinklar från individ och grupp  tas till vara i organisationen genom delaktighet, medverkan, samverkan, dialog och kommunikation.

När jag själv saknar kunskap och erfarenhet, hämtar jag kompetensen i ett kvalficerat nätverk av konsulter.