bildspel11
bildspel21
bildspel31

Utbildning i psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö innebär allt som påverkar individen i arbetet och relationen i gruppen. Psykosocial arbetsmiljö baseras på upplevelsen av arbetsmiljön och är i ständig förändring. Av alla arbetsmiljöfaktorer handlar mer än två tredjedelar om psykosocial arbetsmiljö. Trycket ökar på chefer och arbetsledare att förebygga och tidigt gripa in vid psykosociala störningar.

Utbildningsinnehåll i punktform:

 • Psykosocial arbetsmiljö – ett mångsidigt begrepp
 • Mänskliga behov i arbetslivet med stöd i lag
 • Fem faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön
 • Hur är det på jobbet? - Litet arbetsmiljötest
 • Tidiga signaler och reaktioner – hur kan jag göra?
 • Risk- och konsekvensbedömning
 • Förändringar och omorganisationer – hur kan man minska negativa effekter
 • Konflikter och modell för konflikthantering
 • Kränkande särbehandling och mobbning – vad gör man
 • Hur kan jag som chef/arbetsledare hantera det psykosociala arbetsmiljöområdet?
 • Vad ska jag göra?

Målgrupp:

Chefer och arbetsledare med personalansvar, HR-funktion, skyddsombud, arbetsmiljöombud, företagshälsovård m.fl.

Omfattning:

1 dag. Företagsintern utbildning anpassas efter kundens behov.