bildspel11
bildspel21
bildspel31

För många sitter för mycket

2022-05-16

Nära hälften av arbetsplatserna som Arbetsmiljöverket granskat har fått krav på att åtgärda brister med för mycket stillasittande. Främst handlar det om att arbetsgivaren inte undersökt risker, men även om att de inte gett arbetstagarna tillräckligt med kunskaper om hur långvarigt sittande kan undvikas.

I en EU-gemensam insats har Arbetsmiljöverket granskat hur arbetsplatser förebygger risker för stillasittande. 1 400 arbetsställen har inspekterats och av dessa har drygt 600 fått krav på att förbättra rutinerna kring det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Resultatet presenterades under ett webbinarium om stillasittande arrangerat av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Detta är en viktig hälsofråga. Hälsoeffekterna kommer inte på en gång, men leder på längre sikt till belastningsskador. Långvarigt sittande kan ge hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes visar forskning, sa Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

De inspekterade arbetsplatserna finns i flera olika näringsgrenar, som exempelvis taxi- och transportföretag, IT- och redovisningskonsulter samt tandläkare och tandtekniker.
Flest krav på åtgärder fick arbetsgivare inom rekrytering, bemanning och callcenter. Tandläkare och tandtekniker fick minst antal krav på åtgärder.

Vanliga problem var brister i arbetsgivarens rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda risker som långvarigt stillasittande arbete kan innebära.
De allra flesta som fått krav har fått det på riskbedömning, undersökning och åtgärder, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket som presenterade inspektionernas resultat.

På många arbetsplatser sitter arbetstagarna stilla i över fyra till sex timmar om dagen och de har lite kunskap om vad man kan göra för att pausa arbetet eller ändra arbetsställningen visar granskningen.
Nästan en tredjedel av arbetsgivarna har fått ett kunskapskrav, att de ska se till att de anställda har tillräckliga kunskaper för att undvika följden av långvarigt stillasittande.
Några få arbetsställen fick också krav på det Arbetsmiljöverket kallar handlingsutrymme. Med det menas att arbetsgivaren ska ge de anställda möjlighet att påverka upplägget av sitt arbete, att kunna ta paus om man har möjlighet.
Hur har vi det med möjlighet att ta pauser? Detta är en fråga man behöver ställa sig på arbetsplatsen. Man måste göra frågorna pratbara och öka möjligheterna till pauser och rörelser, säger Erna Zelmin-Ekenhem

REKOMMENDATIONER FÖR STILLASITTANDE
- Begränsa det till 5 timmar per dag.
- Rörelsepauser varje halvtimme.
- Längre rörelsepaus efter 2 timmar.
- Dynamiskt sittande - sitta hälsosamt.
- Motsatsen till stillasittande är inte stillastående utan rörelse och fysisk aktivitet.
Källa: Europeiska arbetsmiljöbyrån

RISKBEDÖM SITTANDET
Tänk på:
- Den totala tiden av sittande.
- Mönstret av sittande, vilka möjligheter finns att bryta upp sittandet.
- Ergonomiska förutsättningar när man väl sitter, finns möjligheter att sitta på ett ergonomiskt sätt?
- Arbetet som helhet, vad gör man när man inte sitter still?

Elisabeth Wahlström VD


Källa: Du&Jobbet, Arbetsmiljöverket