bildspel11
bildspel21
bildspel31

Passiva chefer bidrar till destruktivt ledarskap

2022-02-25

Destruktivt ledarskap yttrar sig i form av arrogans och att behandla sina medarbetare olika. Det kan också visa sig i att vara passiv och otydlig. Hela 36 procent av svenskarna har varit utsatta för destruktivt ledarskap i någon form enligt en studie som ingår i forskaren Susanne Tafvelins forskning vid Umeå universitet om destruktivt ledarskap.

Folk i gemen blir väldigt förvånade över att det är så vanligt, men det beror på att aktuell studie även inkluderar passiva beteenden.
Att chefen drar sig undan är ett vanligare destruktivt beteende än att vara hotfull och aggressiv.
Destruktivt ledarskap kan alltså både bestå av aktiva handlingar och av passivitet.
- Exempel på aktiva handlingar är att fördumma sina anställda och behandla dem olika. Det kan också handla om att man hotar och bestraffar eller är ego-inriktad och falsk. Man tar kanske åt sig äran av sina underställdas arbete, håller inte sin löften och sätter sig själv framför gruppen, säger forskaren Susanne Tafvelin.
I ett passivt ledarskap är feghet en faktor. Då undviker man att konfrontera andra, håller sig undan och tar inte tag i problem som uppstår. Ledaren är dessutom ofta osäker, otydlig och rörig. Man ger inga tydliga instruktioner och lyckas inte skapa någon struktur för arbetsgruppen.
Forskningen har pågått i drygt tio år och det har visat sig tydligt att destruktivt ledarskap kan få en rad konsekvenser för organisation och medarbetare, både sett till hälsa och prestation.
Det har visat sig att medarbetare till en chef som uppfattas som destruktiv mår sämre och att hela personalgruppen presterar sämre.

Elisabeth Wahlström VD


Källa: Arbetsliv 2022