bildspel11
bildspel21
bildspel31

Här är yrkena med störst risk för svår covid -19

2021-04-06

Jobbar du nära andra? Kommer du i kontakt med andras infektioner genom jobbet? De två faktorerna ger högst risk att råka ut för svår covid. Det visar en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Yrken med fördubblad risk är bland annat läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och naprapater. Det finns en skattad men inte statistiskt säkerställd risk för tandläkare.

Risken är också fördubblad i yrken utanför vården där man jobbar nära andra, till exempel för behandlingsassistenter och pastorer, trafiklärare och instruktörer, men även för idrottsutövare och fritidsledare.
Yrkesgruppen bil-, motorcykel- och cykelförare hade omkring 30 procent förhöjd risk.

Risken var däremot inte förhöjd inom förskola och skola, restaurang, butiksarbete, respektive hemtjänst- och städning. När skolsektorn delades in i undergrupper sågs dock en ökad risk hos de lärarkategorier som huvudsakligen undervisat på plats, till exempel för förskolelärare och grundskolelärare.

Möjliga förklaringar till att trafiklärare, behandlingsassistenter och pastorer drabbats är att de under en längre tid befinner sig i slutna utrymmen ihop med andra personer. Fritidsledare och idrottsutövare kan vistas i lokaler där många anstränger sig fysiskt och därmed har stora utandade luftvolymer, enligt rapporten.

Risksambanden har varit oförändrade under pandemins olika skeenden. Skyddsinsatserna har alltså inte räckt till trots att tiden gått.

- Det är centralt i riskbedömningen på arbetsplatserna att lägga stor vikt vid parametrar som närhet till andra människor och hur ofta man utsätts för sjukdom och smitta i arbetet, kommenterar Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm i ett uttalande.
Även ventilationen har betydelse, men den har inte studerats i rapporten.

När den europeiska smittskyddsmyndigheten (European Centre for Disease Control) gjorde en sammanställning över rapporterade kluster av covid-19 kopplade till arbetsplatser, visade det sig att flertalet kom från sjukhus och äldreboenden. Ett stort antal rapporterades också från livsmedelsindustrin, ett flertal från tillverkningsindustri och från kontorsmiljöer.

I Sverige har det hittills största arbetsplatsklustret med drygt 100 smittade rapporterats från ett stort byggprojekt med över 1000 anställda från 70 företag.

Specifika förhållanden kan spela in, exempel finns på att smitta spridits upp till en radie på åtta meter på ett tyskt slakteri, i en sektion med återluft och låg temperatur.

Analyserna omfattar 1 037 811 individer i Stockholms län i åldrarna 18-64 år med giltig yrkeskod. Av dessa hade 2 984 vårdats på sjukhus med covid- 19 under perioden 1 mars till 30 november 2020.
I analyserna har hänsyn tagits till ålder, kön, rökning och socioekonomiska faktorer.

Elisabeth Wahlström VD

Källa: Du&Jobbet
Mars 2021