bildspel11
bildspel21
bildspel31

Svårt att mäta friskfaktorer i arbetslivet

2021-03-01

Tydlighet och rimliga förutsättningar för chefen.
Det är några av de friskfaktorer som lyfts fram i en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, och Arbetsmiljöverket . Men faktorerna är svåra att mäta.
Chefen ska inte ha för många anställda under sig. Ledningen ska kunna vara värvarande.

Vilka faktorer på jobbet bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö? Den frågan har Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) tillsammans med Arbetsmiljöverket utrett på uppdrag av regeringen. I uppdraget låg att faktorerna ska kunna mätas och följas över tid.

Projektgruppen konstaterar nu i sin slutrapport att det är ont om forskning på området och att det hittills är svårt att hitta användbara mått. Man anser sig dock ha identifierat några potentiella friskfaktorer.

Det handlar inte minst om att chefen ska ha ansvar för ett rimligt antal arbetstagare, så att hen har möjlighet att vara tillgänglig och närvarande vid prioriteringar. Det handlar också om att det finns tydlighet i vilka utvecklingsmöjligheter man har på jobbet och om att det ska finnas möjligheter att framföra idéer och kritik. Ledningen bör även ha god kännedom om de anställdas hälsa och sjukfrånvaro. Det ska finnas goda förutsättningar för arbetet med mål och värdegrund.

Men det visade sig alltså svårt att hitta mått som uppfyller kriterierna att de skulle gälla friskfaktorer, ligga på en organisatorisk nivå och vara möjliga att mäta över tid. Arbetsgruppen efterlyser därför ytterligare forskning och projekt för att utveckla sådana mått.

Elisabeth Wahlström VD

Källa;
Ur Du&Jobbet 2021