bildspel11
bildspel21
bildspel31

Nya förskriften AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning omfattar ej hemarbetsplats.

2021-01-29

Trots att distansarbete blivit allt vanligare och inte minst i samband med coronatider har arbetsgivarens ansvar för distansarbete tagits bort i de nya föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) som gäller från årsskiftet. Enligt arbetsmiljöverket är det svårt för en myndighet att kräva stora förändringar av en bostad.

Arbetsplatsens utformning är en av de äldsta föreskrifterna och togs fram på 1950-talet då ett stort problem var att det saknades personalutrymmen i fabriker och verkstäder. Många arbetsplatser saknade omklädningsrum, tvätt- och duschmöjligheter och till och med toaletter i vissa fall.

Under åren har föreskrifterna utvidgats och i dag innehåller de regler på en rad olika områden; allt ifrån hur lokaler och personalutrymmen ska utformas till krav på ventilation, belysning, dagsljus och utrymningsvägar.

Nytt i de nu reviderade föreskrifterna, AFS 2020:1, är att byggherrar, arkitekter och konstruktörer ska ta ett större ansvar för arbetsmiljön i en färdig byggnad redan under projekteringen, vilket också minskar risken för kostsamma ändringar i efterhand.

Arbetsmiljöverket har möjligheten att förbjuda fastighetsägaren att hyra ut om lokalerna inte är lämpliga för ändamålet.
Enligt regelverket ska alla arbetstagare i eller i anslutning till färdiga byggnaden ha en god arbetsmiljö. Det inkluderar även dem som sköter städning, sophämtning, varuleveranser och annat drift- och underhållsarbete.

Förut gällde föreskrifterna även för distansarbete, såsom arbete i hemmet, men det kravet har tagits bort.

Däremot är det krav på att arbetsplatserna ska vara mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Nya och ombyggda lokaler ska bland annat vara lätta att orientera sig i och dimensionerade för användning av en mindre utomhusrullstol.

För att minska risken för belastningsskador skärps kravet på att arbetsplatser ska vara utformade så att det finns rörelseutrymme för att kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt. Det gäller arbetsmoment som kräver kraftutövning eller där man behöver vrida, huka eller böja sig ned, vilket kräver ett arbetsutrymme på minst 0,8 meter enligt de nya föreskrifterna.

De nya föreskrifterna är tydligare och enklare att följa till skillnad från tidigare som innehöll över 50 sidor med allmänna råd och kommentarer till paragraferna i vidhängande del.
I AFS2020:1 är de allmänna råden förkortade, förtydligade och sitter under föreskriften.

Elisabeth Wahlström, VD

Källa: Arbetsliv 2020