bildspel11
bildspel21
bildspel31

Virtuell konferens bättre än IRL?

2020-08-20

KONFERENS PÅ DISTANS Bättre än live, tillgängligt och billigt. Så löd några omdömen av en konferens över nätet som Universitetskanslersämbetet nyligen arrangerade. Konferenser på distans är inte bara ett nödvändigt ont under en pandemi utan kan vara ett mer hållbart och demokratiskt sätt att mötas.

När Andrea Amft, utredare och projektledare på Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ledde en konferens över nätet för 500 deltagare, kunde hon aldrig ana att Corona pandemin skulle göra det till ett högaktuellt ämne. Konferensen gick av stapeln i september 2019 och i början av mars i år 2020, blev det en uppföljning.

Utvärderingen visar att den virtuella konferensen fick bättre omdömen än de fysiska konferenser som myndigheten tidigare arrangerat.

Bilden har nog varit att man tappar det viktiga småpratet i kön till fikat. Men flera av våra deltagare upplevde att de var mer sociala än på en vanlig konferens. Det har överraskat mig mycket, säger Andrea Amft.

För att tillgodose behovet av mingel innehöll konferensen digitala lunchträffar, mindfulness och lunchgympa. I Övrigt påminde upplägget mycket om en traditionell konferens. Den virtuella konferensen blev billigare att arrangera än en traditionell. Men den stora vinsten är hållbarhet och demokratisering eftersom fler kan delta, säger Andrea Amft.

TIPS inför virtuell konferens
Räkna med att planeringsfasen tar tid, i synnerhet om det är första gången ni arrangerar en virtuell konferens. För Andrea Amft tog planeringsfasen nio månader.

Det är svårare att upprätthålla intresset hos deltagarna när de sitter framför en skärm. En power point presentation bör vara högst tio minuter lång. Sen behöver man bjuda in deltagarna till diskussion.
Planera in sociala aktiviteter och pausunderhållning.

Elisabeth Wahlström, VD

Källa: Arbetsliv/Marianne Zetterblom