bildspel11
bildspel21
bildspel31

Nu förstår man hur viktigt det är att vara rätt skyddad

2020-06-12

Läget är exceptionellt för personlig skyddsutrustning, säger Joakim Stenberg, vd för branschorganisationen NSA, Nordic Safety Association.
- Det här är något av ett wake up-call, inte bara för vården. Men det onda kan även ha något gott med sig. Nu kanske man i alla branscher förstår hur viktigt det är att vara rätt skyddad!

Personlig skyddsutrustning brukar i vanliga fall inte vara på allas läppar. NSA organiserar tillverkare, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag av personlig skyddsutrustning och har ett 50-tal medlemmar.

Merparten av NSA:s medlemmar är inriktade på utrustning för industri och bygg, kanske tio procent riktar sig mot vården. En del tillverkas i Sverige men den mesta tillverkningen sker utomlands.

Varför har en bristsituation uppkommit i vården?

- Vi är ett land som är beroende av import och export. Det finns ett just-in-time-tänk även på detta område. Och få hade väl kunnat föreställa sig dagens situation.

- Krisen kommer att leda till en diskussion om hur sårbarheten kan minska framöver och vilken grad av självförsörjning landet behöver, bedömer Joakim Stenberg.

- Kanske är det vettigt att Sverige har ett grundlager av personlig skyddsutrustning. Kanske borde fler produkter tillverkas här, eller man borde jobba mer med mellanlager. Många fått sig en tankeställare över sårbarheten när allt flyter omkring i en lång produktionskedja. Det är ju som för bilindustrin, fattas det några muttrar kan man inte bygga klart motorn.

Allmänt är kvaliteten hög när det gäller personlig skyddsutrustning i Sverige, betonar Joakim Stenberg.
Företagen är noga med att följa kraven på CE-märkning.
Det som kan vara en utmaning är bl a att få alla som behöver det att använda rätt skyddsutrustning

- Det förkommer en del slarv, där man inte helt enkelt inte använder produkterna eller kanske använder fel produkt för ändamålet. En del kan tycka att det är lite bökigt eller har inte den kompetens som behövs. Men jag tror att den unga generationen har en annan inställning.

Ordförande i NSA, Johan Bergström säger:
- Det stora suget efter personlig skyddsutrustning för vården under pågående pandemi har lett till att vi sett en oroande ökning av icke branschanslutna företag som av olika skäl tar in produkter som inte är CE-märkta. Denna försäljning är olaglig. Som branschorganisation verkar vi för att all utrustning ska vara godkänd vilket är den enda garantin för att produkten skyddar mot det den är avsedd för. Den som är osäker kan tala med personalen i fackhandeln, de ska kunna detta.

Företagen som producerar personlig skyddsutrustning gör sitt yttersta för att skala upp tillverkningen för att möta det extra behov som nu råder. Det mesta tillverkas i Europa eller längre bort.

Det som kan försvåra att få fram produkterna är bl a råvarubrist, exportrestriktioner och stängda gränser.

EU har varnat för att icke-godkända produkter kan komma att säljas:
- Det är en prioritet att få in så många skyddsmasker som möjligt, liksom annan relevant utrustning. Å andra sidan är det oacceptabelt att skyddsmasker av undermålig standard som inte skyddar som det är tänkt erbjuds vårdpersonal,, står det i ett uttalande från EU.

Arbetsmiljöverket har godkänt användningen av skyddsmask 90 för användning i vården. På många akutsjukhus nyttjas just nu denna mask som normalt bara används av försvaret och polisen. Skyddsmask 90 har inte CE-märkning, men ansågs säker att jobba med även inom vården.

Detta undantag från kravet på CE-märkning kan nu följas av flera. Efter en EU-rekommendation kan myndigheter nu köpa in skyddsutrustning som inte har CE-märkning. Arbetsmiljöverket kommer dock att införa en ny tillståndsprocess där ej CE-märkt skyddsutrustning prövas innan användning. Testerna ska göras av ett oberoende organ men kommer inte att vara lika omfattande som vid CE-märkning.
Arbetsmiljöverket poängterar dock att det i slutändan är arbetsgivarna som har ansvar för att personalen har rätt skyddsutrustning och även använder den på ett säkert sätt.

Elisabeth Wahlström, VD

Källa: Du & Jobbet 2020