bildspel11
bildspel21
bildspel31

Sterotyp syn på äldre medarbetare

2020-05-30

Chefen har stor inverkan på om äldre medarbetarekänner sig värdefulla på arbetsplatsen. Men enligt en ny rapport fins det många negativa och stereotypa föreställningar om äldre.

Att äldre medarbetare vill förläga sitt arbetsliv är gynnsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men också ur ett arbetsgivarperspektiv eftersom företagen får behålla värdefull kompetens och erfarenhet.

Men det är nästintill omöjligt för äldre arbetstagare att förlänga arbetslivet om chefer och HR är negativa och inte stödjer detta, säger Anders Ferbe, ordförande för Delegationen för senior arbetskraft.

I en undersökning där drygt 900 chefer inom kommunal sektor ingår, framkommer att många chefer har stereotypa (enahanda) föreställningar om äldre.
Äldre ses som långsammare än yngre och fientliga mot ny teknik. De anses också ha svårare att acceptera förändringar och inte tänka lika innovativt.

Samtidigt säger de flesta chefer som ingår i undersökningen att deras äldre medarbetare har goda färdigheter som behövs för verksamheten.

Hur chefer ser på äldre medarbetare har enligt rapporten stor betydelse för om äldre väljer att förlänga sitt arbetsliv eller inte. Att känna sig värdefull är viktigt men också att få roliga arbetsuppgifter och kompetensutveckling.

Chefers inflytande på individens möjlighet att förlänga sitt arbetsliv behöver betonas mer i debatten, säger Kerstin Nilsson, forskare vid Lunds universitet.

Elisabeth Wahlström, VD
Anm. Ovan undersökning grundas endast på chefer inom kommunal verksamhet. Näringslivet är ej representerat i det som framgår av ovan.

Källa: Arbetsliv 2020 Marianne Zetterblom