bildspel11
bildspel21
bildspel31

Många osäkra på riskbedömning

2020-05-15

I enlighet med Arbetsmiljölagen AML och Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM skall arbetsgivare alltid göra en bedömning av risker på arbetsplatsen, inklusive risk för smitta.

Bedömning av risker är ett arbete som ska ske löpande och kommer det ett nytt smittoämne, som i fallet med coronaviruset, ska arbetsgivare hålla sig uppdaterade genom att till exempel ta kontakt med ansvarig smittskyddsenhet i regionen, så att bedömningen blir korrekt, säger Jenny Persson Blom, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Hon konstaterar att i fallet med coronaviruset kan oro vara ett större problen än den den faktiska risken för smitta.
Man ska inte behöva vara orolig för att gå till sin arbetsplats.
Det är mycket viktigt att se till det individuella behovet hos varje anställd. For en del kanske det inte räcker att få information via mejl utan man kanske behöver ett samtal i stället med möjlighet att ställa frågor, för att känna sig trygg i att gå till jobbet.

FAKTA Riskbedömning av coronaviruset
Fundera över vilka arbetsuppgifter eller situationer som innebär att dina medarbetare kan utsättas för coronaviruset. Ta hjälp av skyddsombud/arbetsmiljöombud. .

Om risken inte kan tas bort helt handlar det om att hantera risken, till eempel att ändra städrutiner och instruktioner eller om att göra informationsinsaser.

Ett annat exempel på att hantera eller minimera en risk är att verkligen använda personlig skyddsutrustning.. (En förutsättning är dock att det finns skyddsutrustning tillgänglig; anm från weconsult)

Följ noga myndigheternas information om coronaviruset. Nya riskbedömningar och åtgärder kan behöva göras i takt med att ny information om viruset kommer.

Coronaviruset för med sig flera risker i arbetsmiljön än risken för smitta. Exempel på en sådan risk är den oro som anställda kan känna. Tänk på att det också behöver undersökas, riskbedömas och åtgärdas.

Elisabeth Wahlström VD

Källa: Arbetsliv, Arbetsmiljöverket.