bildspel11
bildspel21
bildspel31

Så leder du på distans

2020-04-14

CORONAVIRUSET. Allt fler jobbar på distans på grund av coronaviruset.
Som chef behöver du skapa en struktur för att få det dagliga arbetet att fungera, men också vara lyhörd för oro hos dina medarbetare.

När man inte har sina medarbetare omkring sig behöver man skapa en struktur för arbetet. Som medarbetare behöver jag veta vad jag ska leverera men det behövs också en struktur för hur vi kan mötas, säger HR konsulten Charlotte Hahne.

Om man i normala fall har dagliga morgonmöten där man ses fysiskt behöver man nu använda teknik för att kunna ha sådana avstämningar. Men även om tekniken är på plats är det inte säkert att den används optimalt. Även här behöver man tänka till.

Möten på Teams eller Skype riskerar att bli röriga om man inte skapar en bra form för dem. Det kan till exempel bli helt knäpptyst eller så pratar alla samtidigt. Någon behöver därför ta ansvaret för att mötena blir givande och tydliga men också för att de blir trevliga och att alla känner sig inkluderade.

Det man tappar när man inte möts fysiskt är småsnacket i korridoren. God kommunikation blir därför ännu viktigare oavsett hur stor eller liten arbetsgrupp man har.

Just nu befinner vi oss i en krissituation. För vissa är det inte en akut kris, men för andra är den akut.

Man kan vara orolig för nära anhöriga som är gamla och sjuka. Det är också många varsel som läggs nu. Som chef måste man verkligen vara lyhörd. Du kan inte se hur folk som jobbar på distans mår så våga fråga ? hur har du det och har du någon som du är orolig för?

Elisabeth Wahlström, VD

Källa: Arbetsliv 2020
Marianne Zetterblom