bildspel11
bildspel21
bildspel31

Mindre hierarki har gett fler möten

2020-04-03

Har du ofta känslan av att din arbetsdag slukas av möten? Nu visar forskning att mötena faktiskt har blivit fler och anledningen är ett mindre hierarkiskt arbetsliv där möten används för att skapa konsensus och förankra beslut.

Av tradition har möten i arbetslivet handlat om att fatta beslut och slå klubban i bordet, men synen på mötets roll och betydelse har förskjutits.

Idag har vi möten för att lyfta frågor och problem som i sin tur ska förankras, återkopplas eller rapporteras. Vilket leder till nya möten.

Arbetslivet är mer mötesrelaterat i dag eftersom vi inte har samma styrning som tidigare. Organisationerna är mindre hierarkiska och möten blir ett sätt att synliggöra ett arbete som är diffust.

I stora organisationer är mötet också ett bevis på att man syns och deltar ? ett sätt att visa vad man gjort, säger Patrik Hall som forskat inom området.

Ökningen av möten gäller dock inte alla yrkesgrupper.

Den som jobbar i miljöer som är mer gränsöverskridande och där man behöver samverka, som projektledare, har betydligt fler möten än yrkesgrupper med tydliga arbetsuppgifter, som till exempel inom hemtjänst eller i butik.

Och chefer går på fler möten än medarbetare. En genomsnittlig chef i kommunal förvaltning sitter på möten 50 procent av sin arbetstid.
För lite högre chefer kan hela 70 procent av arbetsveckan bestå av möten.

Trots alla dessa möten var förvånansvärt få missnöjda med att ibland ha halva arbetsveckan intecknad, säger Patrik Hall.
För till syvende och sist är det fortfarande en viss status i att gå på många möten, vara behövd och ha en fulltecknad kalender.

Elisabeth Wahlström VD

Källa: Arbetsliv 2019
Gerd Eriksson