bildspel11
bildspel21
bildspel31

Karensavdrag och korttidsarbeten i spåren av corona på arbetsmarknaden

2020-03-12

Det mesta handlar just nu om corona-viruset. Här är de viktigaste besluten du behöver känna till när det gäller arbetsmarknaden.

I går 11 mars 2020 annonserade regeringen att det så kallade karensavdraget slopas. Syftet är att man inte ska gå till jobbet småsjuk för att man inte ?har råd? att vara sjuk. Staten kommer alltså att betala ersättning under den första dagen man är sjuk och frånvarande från jobbet. Till en början gäller detta i en och en halv månad. Anslaget till den så kallade smittbärarpenningen (se nedan) blir också högre.

S.k Korttidsarbete
Regeringen har också tidigarelagt företags möjlighet att införa så kallade korttidsarbeten, vilket innebär att anställda tillfälligt går ner i tid och lön. Detta för att minska risken för uppsägningar.

Företag ges också möjlighet att skjuta upp olika skatteinbetalningar i upp till ett år.
Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är positiva till förslagen.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke säger, att vi upplever att regeringen har varit lyhörd i diskussionerna och tagit till sig av de förslag som vi har framfört. Reformen för korttidsarbete genomförs nu tidigare än beräknat och det införs flera åtgärder som syftar till att underlätta företagens likviditet.

På grund av att så mycket verksamheter i samhället stängs ner finns det trots regeringens åtgärder en risk för en stor nedgång i ekonomin. Vissa befarar att det kan leda till en våg av konkurser, främst bland mindre företag.

Helt uppenbart kommer corona-viruset också att påverka de kommande löneförhandlingarna, även om det är osäkert hur mycket.

Genom regeringens extrabudget kommer staten också att kompensera kommuner och regioner för de extrakostnader som nu uppstår. Exempelvis för extrapersonal, för fler labbanalyser och för högre bemanning på telefontjänsten 1177.
Facken och arbetsgivarna inom vården har också kommit överens om att man kan ta misstänkt smittade medarbetare ur tjänst omedelbart, utan överläggningar. När detta sker, vilket exempelvis skett på några akutsjukhus, kommer berörda medarbetare att få lön även när man ej är på jobbet.
Det förbereds också ett förslag från Sveriges Kommuner och Regioner om att man tillfälligt ska slippa visa läkarintyg efter sju dagars sjukfrånvaro. Detta för att undvika onödig belastning på vården.
Det diskuteras också livligt om skolor i Sverige ska stängas. Än så länge verkar detta dock inte vara aktuellt. I både Danmark och Oslo har man beslutat att stänga skolor.

Elisabeth Wahlström, VD
Källa Du & Jobbet

Länkar: www.av.se www.fk.se