bildspel11
bildspel21
bildspel31

Arbetsgivare som satsar på arbetsmiljön hittar lättare kompetenta medarbetare

2022-05-29

Det är lättare för arbetsgivare som satsar på arbetsmiljön att hitta kompetenta medarbetare. Då lockas de duktiga till företaget samtidigt som företaget utvecklas tack vare bättre kompetens, motiverade och mer produktiva medarbetare än konkurrenterna.

Det gäller både den fysiska som den psykiska arbetsmiljön och för många är arbetsmiljön till och med viktigare än lönen, visar en undersökning gjord av SIFO.
Det är framför allt unga människor som sätter arbetsmiljön i första rummet tätt följd av arbetstidsförhållandena såsom flexibel arbetstid.

Bland anställda anger nio av tio att arbetsmiljön är den viktigaste enskilda faktorn för att kunna göra ett bra jobb. Att gå till jobbet och vara motiverad inför sina uppgifter, handlar framför allt om en god arbetsmiljö.
Exempel på faktorer för en god arbetsmiljö:
- trivsel, bra stämning och högt i tak
- bra fysisk miljö (design, inredning, levande blommor, ljus etc.)
- frånvaro av långvarig negativ stress
- möjlighet för medarbetarna att utvecklas
- delaktighet i den egna arbetssituationen
- friskvård
- att kunna bli nöjd med sin arbetsinsats
- konstruktiv feedback
- kompetenta chefer
- en tydlig organisation
- korta beslutsvägar
- respekt och social empati
(angivna faktorer återkommer i flera andra undersökningar)
Satsningar på dessa delar inom företaget är en lönsam affär, då medarbetarna är företagets viktigaste resurs för att driva verksamheten.

Har du funderat på vad det är som gör att du går till jobbet varje dag?
Eller skulle du helst vilja söka ett annat jobb?
Ta reda på hur arbetsmiljön är innan du diskuterar lönen!

Elisabeth Wahlström, VD

Källa Du&Jobbet