bildspel11
bildspel21
bildspel31

Därför säger svenskarna inte ifrån på jobbet

2019-09-11

Nästan varannan svensk låter bli att agera när de ser kränkningar eller andra etiska övertramp på jobbet, visar en ny studie.Många anser att det inte gör någon skillnad om de berättar om mobbning, etiska övertramp eller avsteg från säkerhetsrutiner.

Nio av tio anställda anser att det är viktigt med en etisk arbetsplats.
Framför allt handlar det om att kunna uppmärksamma problem utan att straffas, att alla behandlas lika och med respekt samt att det finns en öppenhet i organisationen,visar kartläggningen Nordic Business Ethics Survey som omfattar 1 500 anställda i Sverige, Norge och Finland.

Kartläggningen visar att 44 procent av svenskarna låter bli att agera när de ser något oetiskt på arbetsplatsen
Orsaken är huvudsakligen
att man inte tycker att det spelar någon roll om man säger ifrån.
Den näst vanligaste anledningen är
att man tycker att det inte är ens ansvar.
Två anledningar som visar på stora brister i arbetsgivarens hantering kring arbetsmiljön. En allvarlig orsak är att bland linjechefer är det ungefär en tredjedel som väljer att inte göra något överhuvudtaget enligt Anna Romberg på Nordic Business Ethics Network.
Anmärkningsvärt är att så få anställda har tillgång till en anonym rapporteringskanal för etiska överträdelser, utan anställda tvingas vända sig till närmaste chef i första hand som enligt undersökningen är det en tredjedel som väljer att inget göra.
Det kan finnas en rädsla att låta bli att rapportera på grund av risken att betraktas som besvärlig.

Studien visar också att bara omkring en tredjedel får utbildning i hur man ska bete sig mot varandra på jobbet, även om de flesta uppger att det finns en etisk policy på jobbet, men tydligen är dess innehåll och innebörd inte känt.
Då är det inte så konstigt att i situationer där man borde säga ifrån och agera underlåter att göra de på grund av okunskap.

Det handlar om utbildningar som lär ut att identifiera situationen men också att var och en ska veta hur man gör när situationen är identifierad.
Brister i de flesta grundläggande arbetsmiljöutbildningarna är att innehåll och pedagogik stannar vid vad som gäller och den viktigaste parametern är dock hur gör jag för att hantera situationen.

Artikeln är hämtad från tidningen Arbetsliv 4/2019 och innehållet har bearbetats av Elisabeth Wahlström för produktion på WeConsults hemsida.