bildspel11
bildspel21
bildspel31

Varannan rör sig för lite på jobbet

2019-07-27

Nästan 70 procent av kvinnorna och drygt 40 procent av männen har ett stillasittande arbete och mest utsatta är 40 till 49-åringar. Det visar en kartläggning av knappt 30 000 anställda.

Kartläggningen bygger på hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova gjort av anställda på arbetsplatser runt om i landet. De anställda har bl a fått frågan "Hur ofta utsätts du för stillasittande arbete" och knappt varannan anställd 48 procent av de tillfrågade svarade att deras arbete är stillasittande ofta eller mycket ofta.

Forskning har visat att allt för mycket stillasittande kan påverka bl a blodtryck, kolesterol och blodsocker, kända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom ökar risken för belastningsskador på leder och muskler. Skillnaderna i rörelse är stora mellan män och kvinnor.

Bland kvinnorna uppger 69 procent att de ofta eller mycket ofta har ett stillasittande arbete, jämfört med 41 procent av männen. Endast 14 procent av kvinnorna menar att de aldrig utsätts för stillasittande arbete, till skillnad från 27 procent av männen.
Det beror framför allt på att fler män har mer rörliga arbeten inom t ex industri och bygg- och anläggning, medan fler kvinnor i stället arbetar inom tjänstemannasektorn,

Minst chans till rörelse uppger anställda i åldern 40 till49 år att de har, och det är 53 procent som svarat så i Avonovas undersökning..

Vem har då ansvaret för allt sittande?
Både arbetsgivare och medarbetare har ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ansvar för att utforma arbetsplatsen så att den kan främja rörelse under arbetsdagen. Medarbetare har ansvar att använda de möjligheter till rörelse som erbjuds. Med ökad medvetenheten kring kroppens behov och funktioner, ska också arbetsgivare som medarbetare själva kunna fatta mer hälsosamma beslut.

Vissa personer har en inbyggd rastlöshet i kroppen som gör att de känner sitt eget rörelsebehov säger Salima Sakket Santikos, legitimerad fysioterapeut och ergonom på Avonova som genomfört undersökningen. De flesta människor har inte den automatiska påminnelsen som gör att de kommer ihåg att resa sig upp då och då eller ta en rörelsepaus. Då gäller det att skapa en form av rörelserutin på jobbet i stället.
En sådan rutin kan t ex handla om att höja skrivbordet varje gång man går till ett möte, på lunchrast eller när man går hem för dagen, så att man får en påminnelse om att stå upp en stund när man kommer tillbaka.
Vi borde också bli bättre på att använda den gungfunktion som ofta finns i moderna skrivbordsstolar eftersom även den enkla rörelsen främjar blodcirkulationen i våra muskler och gör sittandet mindre statiskt, menar Salima Sakket Santikos.

Så får du in rörelse i arbetsdagen:
Stå och jobba: Ungefär halva arbetstiden är lagom, gärna i kortare pass jämnt fördelade under dagen.
Prata istället för att mejla: Gå till din kollega istället för att skicka ett mejl och skriv ut dina papper på kopiatorn längst bort.
Ha gympaskor på dig: På så sätt blir du motiverad att gå extra rundor till kollegan eller på lunchen.

Elisabeth Wahlström VD
Källa Du & Jobbet
2019-06
WeConsult erbjuder en modell i åtta delar för kartläggning genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.