bildspel11
bildspel21
bildspel31

Tusentals personer dör varje år i förtid till följd av arbetsrelaterade sjukdomar

2019-06-14

Dödsfall som beror på buller, passiv rökning och asbest minskar men dödsfall som kan kopplas till stress ökar. Detta visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket, där forskare beräknat hur många liv som förkortas av riskfatorer i arbetsmiljön

Varje år dör 40 till 60 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige. Dödsolyckorna har varit uppe till diskussion flera gånger den senaste tiden, eftersom de ökat en hel del de senaste åren. I det långa perspektivet ser trenden något annorlunda ut då det under de senaste tio åren har antalet arbetsplatsolyckor minskat med 25 procent.

En stor del av de arbetsrelaterade dödsfallen handlar dock inte om olyckor. I stället är det riskfaktorer i arbetsmiljön som förkortar livet för ca 3 000 människor varje år. Det handlar om bl a stress, skiftarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete, där varje faktor beräknas skörda ca 500 liv om året. Ofta sker dödsfallen långt senare, ibland 20 till 30 år efter att man varit på den farliga arbetsplatsen.

En riskfaktor som kommer att skörda fler liv i arbetsrelaterade sjukdomar framöver är stress. Forskarna har sammanställt data från bl a SCB och Arbetsmiljöverket som visar att förekomsten av arbetsrelaterad stress ökat tydligt sedan början av 1980-talet.
I dag mister ca 770 personer livet till följd av arbetsrelaterad stress och forskarna bedömer att jobbstressen kommer att öka. Hur stor den ökningen blir är dock svårt att säga, enligt rapporten.

Många av dagens arbetsrelaterade dödsfall är effekten av framför allt tidigare asbestanvändning vilket nu visar sig flera år efter användandet. Vad som kommer att bli effekten av arbetsrelaterade stressorsaker i framtiden är kanske andra slag av sjukdomar och hälsoförändringar.

Dödsolyckor på jobbet är alltid dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Arbetsgivare måste systematiskt förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande om rapporten.

Elisabeth Wahlström VD
Källa Du&Jobbet

WeConsult erbjuder utbildning i hur gör man för att ta reda på organisatoriska och sociala stressfaktorer och hur gör man för att minska effekterna.