bildspel11
bildspel21
bildspel31

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringa

2019-02-22

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets nya undersökning om arbetsorsakade besvär.

Undersökningen Arbetsorsakade besvär 2018 belyser hälsoproblem till följd av arbetet som människor, som är sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden, har haft under senaste tolv månaderna. Av Sveriges drygt 5 miljoner sysselsatta har närmare en tredjedel, 28 procent haft besvär till följd av arbetet. Kvinnor har i högre utsträckning arbetsorsakade besvär än män.
Den vanligaste orsaken till besvären, för både kvinnor och män, är för hög arbetsbelastning, påfestande arbetsställningar samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren.
Nästan två tredjedelar, 65 procent, av de sysselsatta med arbetsorsakade besvär lider av fysisk smärta eller värk. Andra typer av besvär som stress och psykiska påfrestningar är vanligare i vissa åldersgrupper. Bland annat visar undersökningen att sysselsatta i åldarna 30-49 år har mer besvär med symptom på depression, sömnstörningar och problem med koncentration, jämfört med både yngre och äldre åldersgrupper.
- Besvären kan uttrycka sig i form av oro eller ångest, depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar som också är vanligare i åldern 30-49 år, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Närmare var tredje sysselsatt som har arbetsorsakade besvär har på grund av besvären varit borta från arbetet under den senaste tolvmånadersperioden. Det är något vanligare att kvinnor är borta från arbetet på grund av sina besvär än vad män är. Fånvaron är vanligast bland kvinnor i åldersgruppen 30-49 år.
Källa: Arbetsmiljöverket.
Men hur tar man reda på orsaker till organisatorisk och social stress och hur kan man göra något åt det? Svaret på frågan finns i WeConsults verktyg om organisatorsik stresshanering. Prova på ubildingar i verktyget genomförs som öppna utbildningar under hösten år 2019 och 2020.

Undersökningen Arbetsorsakade besvär belyser hälsoproblem till följd av arbetet som människor som är sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden har haft under de senaste tolv månaderna. Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket och bygger på 12 000 intervjuer bland sysselsatta (16-74 år) som är folkbokförda inomSverige.