bildspel11
bildspel21
bildspel31

Att ha inflytande är ej tillräckligt när kraven är för stora

2018-09-26

Vad som påverkar känslan av stress brukar förklaras med Karaseks och Theorells krav-kontroll- och stödmodell. Den beskriver de yttre krav man har i förhållande till den kontroll över situationen man upplever och det stöd man kan få.

Enligt den här modellen kan man klara av högt ställda krav om man kan fatta de beslut man behöver och upplever att man får stöd på olika sätt. På motsatt sätt kan man bli stressad även av ganska enkla krav om man inte kan styra över situationen och inte får någon hjälp. Men även om krav, kontroll och stöd påverkar påfrestningen på en individ reagerar inte alla likadant på den påfrestningen.

I en ny studie från Linköpings universitet visar det sig att inflytande och stöd ej räcker om den anställde har för höga krav på sig.
Utbrändhet och utmattningsdepressioner beror främst på en för hög arbetsbörda. Alltför höga krav kan ej kompenseras med socialt stöd och inflytande över de egna arbetsuppgifterna. Den slutsatsen dras i en ny studie om utbrändhet och arbetsmiljö.

Anna-Carin Fagerlind-Ståhl och Christian Ståhl, forskare vid Linköpings universitet, genomförde 2010-2012 en enkät bland drygt 1 700 anställda i olika organisationer och branscher ? allt från tillverkningsindustrin till sjukvården.
Enkäten skickades ut två gånger, med två års mellanrum. De tillfrågade fick ange hur de uppfattade krav, handlingsutrymme och socialt stöd i sitt arbete. De svarade även på om de upplevde symtom på utmattning.
När resultaten nu publiceras visar det sig att kraven i jobbet är den absolut viktigaste riskfaktorn för utmattningsdepressioner. Skillnader i symtom bland dem med hög arbetsbörda är marginella, oavsett om de har stort beslutsutrymme och bra stöd eller ej.

Anna-Carin Fagerlind-Ståhl säger att
? Studien visar att det inte räcker att arbetsgivaren hanterar en hög arbetsbörda för personal med ökat stöd och inflytande. Så länge de höga kraven kvarstår är risken för sjukskrivningar stor.
Hon poängterar att tidigare studier har visat att faktorer som socialt stöd och handlingsutrymme har betydelse i sammanhanget.
? De är inte oviktiga. Men de räcker inte, så länge som arbetsbördan är för stor.
Hon anser att arbetsgivaren måste sträva efter att ta reda på hur de anställda upplever sin arbetssituation, till exempel genom medarbetarsamtal.
? Minska mängden arbetsuppgifter eller arbetstempot för dem som signalerar att de har för mycket att göra. Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser.

Elisabeth Wahlström VD
Källa Du&Jobbet