bildspel11
bildspel21
bildspel31

Organisatorisk och social stress kan ta sig uttryck på olika sätt

2018-07-05

I en avhandling som bygger på intervjuer och enkäter med verksamhets- och enhetschefer på operativ nivå i kommuner, framgår att chefer ägnar 14 procent av arbetstiden åt onödiga uppgifter i den betydelsen att kringpersonal som ej finns idag hade kunnat utföra det.

På många håll i kommunala organisationer måste chefer ägna en stor del av sin tid till uppgifter de uppfattar som illegitima. Ett drastiskt exempel är en chef som själv fick ta hand om ett stopp i en toalett - vaktmästarfunktionen var utlokaliserad.
Andra arbetsuppgifter som upplevs onödiga kan vara att mata in uppgifter i datasystem - det är rapporter och uppföljningar som skall lämnas på detaljnivå. Olika myndigheter och den egna kommunen kräver redovisningar om jämställdhet, miljömål med mera.
Det finns exempel på chefer som måste rapportera in uppgifter till tjugo olika digitala uppföljningssystem. Ofta är det lovvärda saker som ska redovisas. De onödiga uppgifterna stressar och leder till att chefen blir mindre tillfreds med den egna prestationen.
Det handlar dels om administrativa uppgifter, men också om enklare vaktmästarsysslor. Det är vanligare i organisationer med otydlig styrning och för chefer med många anställda.
Mycket av chefernas stödfunktioner har försvunnit såsom anställd sekreterare, assistenter och vaktmästare med mera.
Konsekvensen blir att det stjäl tid från chef och ledaruppgifter såsom att engagera sig i personalen, vara ute på arbetsplatser och utveckla kvaliteten i organisationen. Det innebär i sin tur att personalen känner sig förbisedd och att personalledning med utveckling, konstruktiv feedback med mera blir lidande.
En av orsakerna till denna utveckling är bland annat hur arbetet är organiserat.
Chefer som arbetade i organisationer med otydlig styrning hade större del av onödiga eller oskäliga arbetsuppgifter. Där visste inte cheferna vad som förväntades av dem, vilket innebär att cheferna inte har det inflytande på arbetsuppgifterna som de vill ha.
Chefer och ledare behöver verktygen till att ta reda på orsaken till organisatorisk och social stress och vilka konsekvenserna blir och hur verksamheten kan åtgärda stressfaktorerna. En god början är att boka WeConsults utbildning i organisatorisk och social stresshantering och få ta del av verktygen.
Elisabeth Wahlström
VD
PS Studien som ledde till en avhandling gjordes vid Göteborgs universitet av Lisa Björk