bildspel11
bildspel21
bildspel31

Det här krävs för att trivas på jobbet

2018-05-21

Två av tre tjänstemän och akademiker är nöjda med sitt arbete. En fjärdedel är neutrala medan en tiondel är missnöjda. Det framgår av fackförbundet Juseks Lyckotermometer - som vill undersöka vad som skapar välbefinnande i arbetslivet.

Den genom snittlige yrkesverksamme svensken har blivit mindre nöjd med sitt arbete de senaste 35 åren. På en skala där den högsta graden av nöjdhet är 7 har snittet minskat från 5,8 till 5,3.
Det är stora skillnader mellan hur olika grupper trivs med arbetet. Den nya undersökningen från Jusek begränsas kartläggningen till tjänstemän och akademiker. Mest nöjda med jobbet bland dessa grupper är personalvetare, sjuksköterskor och kommunikatörer och tre av fyra är tillfreds med jobbet.
Förskollärare/fritidspedagoger är minst nöjda enligt undersökningen och bara drygt hälften uppger att de trivs.

De som trivs bäst är personer i åldern 45-50 år. Chefer är mer nöjda än vad övriga anställda är. Det är dock inte första linjens chefer, t.ex. arbetsledare och förmän, som snarare är mindre tillfreds med jobbet än andra.

Undersökningen bygger på frågor som drygt 2 000 tjänstemän och akademiker besvarat. Utifrån svaren lyfter Jusek fram de fem viktigaste faktorerna för att må bra på jobbet:
Balans mellan arbete och fritiden
Utmanande arbetsuppgifter där kreativitet får utlopp
En närvarande chef som ger feedback och stöd
En effektiv verksamhet, där personalen behandlas rättvist
Bra kollegor, socialt och yrkesmässigt.

Jusek tycker att det ligger för mycket fokus på att förebygga risker och ohälsa i arbetsmiljöarbetet. Inriktningen borde vara mer mot det som skapar välbefinnande i arbetet. Det är ett område som förbundet tycker saknas både i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, som i regeringens arbetsmiljöstrategi och planer på ett kunskapscentrum om arbetsmiljö.

Elisabeth Wahlström
Källa: Du & Jobbet