bildspel11
bildspel21
bildspel31

Arkiv

 • Attityder ett hinder för äldre på jobbet

  Åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden börjar tidigt - redan i 40-årsåldern - och slår hårt mot äldre som vill fortsätta jobba. Det är ett problem eftersom fler behöver jobba längre och det råder b

 • Män sorteras bort när de söker kvinnojobb

  Det finns hinder för män som vill jobba i yrken dominerade av kvinnor. Det visar en studie från Linköpings universitet, baserad på ifall den sökande fick svar eller inte på en jobbansökan. Svårast att

 • Framtida arbete på distans leder till nytt pussel

  Digitala nomader, flykt från storstäder och landsbygd som lever upp. Det är några exempel på hur pandemin kan komma att påverka arbetslivet, enligt en ny rapport från TCO:s tankesmedja Futurion. Dista

 • Här är yrkena med störst risk för svår covid -19

  Jobbar du nära andra? Kommer du i kontakt med andras infektioner genom jobbet? De två faktorerna ger högst risk att råka ut för svår covid. Det visar en ny rapport från Centrum för arbets- och miljöme

 • Därför smittar ohövlighet på arbetsplatsen

  Tycker du att kollegorna är ohövliga? Då är det stor risk att du själv också är det. För den som bevittnar otrevligt beteende följer lätt själv i samma spår, visar en ny avhandling från Lunds universi

 • Svårt att mäta friskfaktorer i arbetslivet

  Tydlighet och rimliga förutsättningar för chefen. Det är några av de friskfaktorer som lyfts fram i en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, och Arbetsmiljöverket . Men faktorerna är

 • Nya förskriften AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning omfattar ej hemarbetsplats.

  Trots att distansarbete blivit allt vanligare och inte minst i samband med coronatider har arbetsgivarens ansvar för distansarbete tagits bort i de nya föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS

 • Minskad personalstyrka ökar risken för hot och våld

  Att dra ner på personalen leder ofta till att hot och våld ökar på arbetsplatsen. Det visar forskning från Högskolan i Gävle.

 • Tips för att undvika "Zoomthink"

  Digitala mötesverktyg som Zoom och Teams hindrar oliktänkande i gruppen och leder ofta till att en eller ett fåtal personer dominerar. Många trodde kanske också att de digitala mötesverktygen som fått

 • Därför funkar det inte att delegera

  Ledarskap är att fördela arbetsuppgifter, lära upp och motivera medarbetarna så att de kan fungera tillsammans i harmoni och produktivitet. Ändå sitter ofta chefen och gör om medarbetarnas arbete på k

 • Så kan du få en Corona trygg arbetsplats

  Det är många som har arbetat hemifrån under Corona-pandemin. När nu smittspridningen går ned och vi känner ett behov av att mötas så börjar många planera för en gradvis återgång till kontoret. Men hur

 • Struktur viktigare när distansarbete fortsätter

  För många väntar fortsatt distansarbete i höst. Struktur i vardagen är nyckeln för att orka på lång sikt, enligt Johan Waara, psykolog och universitetslärare vid Uppsala universitet.

 • Virtuell konferens bättre än IRL?

  KONFERENS PÅ DISTANS Bättre än live, tillgängligt och billigt. Så löd några omdömen av en konferens över nätet som Universitetskanslersämbetet nyligen arrangerade. Konferenser på distans är inte bara

 • Nya skärpta regler för arbetsplatsen

  Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla och kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Det är en av nyheterna i Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter o

 • Så fixar du en bra hemarbetsplats

  De flesta hem är knappt lämpliga för dagligt digitalt jobb under lång tid. Men med några enkla medel går det att få till ett hyfsat hemmakontor.