bildspel11
bildspel21
bildspel31

Utbildning

Skyddsombud utbildning

Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och att samarbeta med arbetsgivaren. Uppdraget har utvecklats från att granska enskilda arbetsmiljöfaktorer till att sätta in arbetsmiljön i ett helhetsperspektiv.

Målgrupp: Chefer, ledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvarig, HR funktion.
Omfattning: 1 dag.

Läs mer om utbildningen »

Stresshantering utbildning

Stresshantering innebär att bli medveten om stressorsaker som påverkar individ, grupp och organisation samt hur orsaker till stress hanteras i verksamheten.

Målgrupp: Chefer och arbetsledare med personalansvar, HR funktion, företagshälsovård m.fl.
Omfattning: 1+1 dag.

Läs mer om utbildningen »

Systematiskt arbetsmiljöarbete utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process som innebär att genomföra, driva och utvärdera arbetsmiljön från hur det är just nu till att uppnå målen i arbetsmiljöpolicyn om hur man vill ha arbetsmiljön.

Målgrupp: Nyckelpersoner i arbetsmiljöarbetet t.ex ledning, chefer och arbetsledare med personalansvar, huvudskyddsombud, skyddsombud.
Omfattning: 18 timmar.

Läs mer om utbildningen »

Psykosocial arbetsmiljö utbildning

Psykosocial arbetsmiljö innebär allt som påverkar individen i arbetet och relationen i gruppen. Psykosocial arbetsmiljö baseras på upplevelsen av arbetsmiljön och är i ständig förändring.

Målgrupp: Chefer och arbetsledare med personalansvar, HR-funktion, skyddsombud, arbetsmiljöombud, företagshälsovård m.fl.
Omfattning: 9 timmar.

Läs mer om utbildningen »

Intresseanmälan