bildspel11
bildspel21
bildspel31

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process som innebär att genomföra, driva och utvärdera arbetsmiljön från hur det är just nu till att uppnå målen i arbetsmiljöpolicyn om hur man vill ha arbetsmiljön.

Vi erbjuder en processmodell som uppfyller dokumentationskraven i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ur innehållet:

  • AML status bland andra lagar
  • Metod och verktyg för arbetsmiljöarbetet
  • Integrering i ledningssystem
  • Organisation, roller och samverkan
  • Relationer och påverkansfaktorer
  • Utfall och åtgärder för systematiskt arbetsmiljöarbete

Målgrupp:

Nyckelpersoner i arbetsmiljöarbetet t.ex ledning, chefer och arbetsledare med personalansvar, huvudskyddsombud, skyddsombud.

Omfattning:

18 timmar under 6 möten med ca en veckas mellanrum för uppgift och integrering på hemmaplan.

Intresseanmälan