bildspel11
bildspel21
bildspel31

Stresshantering - utbildning

Stresshantering innebär att bli medveten om stressorsaker som påverkar individ, grupp och organisation samt hur orsaker till stress hanteras i verksamheten.

Innehåll i punktform:

  • Friskfaktorer i arbetslivet
  • Definitioner av stress, stressorer
  • Sambandet mellan krav, prestation och påverkan.
  • Hur märks det när en medarbetare är stressad – vad kan chefen göra?
  • Hur gör du när stressen påverkar verksamheten?
  • Pröva på stresstest – om orsaker, konsekvenser och handlingsplan
  • Tre basfunktioner för stresshantering
  • Att samverka om stresshantering och arbetsmiljö

Målgrupp:

Chefer och arbetsledare med personalansvar, HR funktion, företagshälsovård m.fl.

Omfattning:

10 timmar. Före utbildningen får deltagarna en uppgift att genomföra som används i utbildningen. Vid företagsintern utbildning anpassas innehåll och genomförande efter uppdragsgivarens önskemål.

Intresseanmälan