bildspel11
bildspel21
bildspel31

Utbildning för skyddsombud

- Din roll i arbetsmiljön

Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och att samarbeta med arbetsgivaren. Uppdraget har utvecklats från att granska enskilda arbetsmiljöfaktorer till att sätta in arbetsmiljön i ett helhetsperspektiv. Förändringar i arbetsmiljölagen innebär att skyddsombud tillika arbetsmiljöombud har en starkare ställning i arbetsmiljön och en samverkande roll till arbetsgivaren.

Utbildningsinnehåll i punktform:

  • Vad är arbetsmiljö?
  • Tre hörnstenar till en god arbetsmiljö
  • Förväntningar, skyldigheter och rättigheter - chef och skyddsombud
  • Sex roller som skyddsombud - och fyra förutsättningar till samverkan
  • Hur ska jag jobba i vardagen som skyddsombud och vad ska jag göra vid mobbning, konflikter och stress?
  • Hur kan jag göra en handlingsplan för att samverka i arbetsmiljön?

Målgrupp:

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvarig, HR-funktion, företagshälsovård m.fl.

Omfattning:

6 timmar. Före utbildningen får deltagare en hemuppgift att göra och använda under utbildningen. Deltagarna inbjudes till uppföljningsdag som genomförs en tid efter varje utbildning. I företagsintern utbildning anpassas innehåll och genomförande efter kundens behov.

Intresseanmälan