bildspel11
bildspel21
bildspel31

Om oss

WeConsult Personal & Arbetsmiljö, förkortat WeConsult, är ett konsult och utbildningsföretag som har funnits i femton år. Vår kunskap om och erfarenhet av arbetsmiljö, ledning, proaktivt ledarskap och samverkan delar vi
gärna med oss i utvecklingen till god arbetsmiljö.

God arbetsmiljö för oss är ett arbetsställe som har gynnsamma effekter på individ, grupp och verksamhet.

Samverkan innebär för oss att olika synvinklar tas till vara genom delaktighet, medverkan, dialog och kommunikation.

Vi erbjuder arbetsmiljökunskap, ledarutveckling, HR kompetens, arbetsrätt, metod och verktyg för det dagliga ledarskapet.

I våra utbildningar använder vi metoden i SAMPILOT® modellen, som innebär att kunskap förvärvas genom exempel från verkligheten och hur gör man, varvat med diskussion, korta teoriavsnitt och reflektion.

SAMPILOT® är framtagen och utvecklad av WeConsult som processmodell i arbetsmiljöarbetet och
innehåller metod och verktyg.

Våra kunder är företag, offentlig verksamhet, fackliga organisationer, intresseorganisationer, idéburna organisationer. Vi har själva erfarenhet från dessa verksamheter. När vi själva saknar kompetens hämtar vi kompetens i vårt nätverk av konsulter och företag.