bildspel11
bildspel21
bildspel31

Många åsikter om regeringens arbetsmiljöstrategi.

2015-12-09

I början av nästa år lägger regeringen fram en arbetsmiljöstrategi, som är tänkt att gälla fram till år 2020. Ett hållbart arbetsliv blir ramen för regeringens arbetsmiljöstrategi om arbetsmarknadens parter får sin vilja igenom.

Regeringen gick hårt ut med att en arbetsmiljöstrategi ska spegla det moderna arbetslivet och tas fram i samverkan med parterna. Under året har också seminarier genomförts med fokus på tre områden:
en nollvision för dödsolyckor
ett hållbart arbetsliv och
psykosociala frågor.

Inom ramen för strategin vill parterna se ett nationellt kunskapscentrum för samordning av arbetslivsforskning. Dessutom vill parterna inrätta ett trestegsprogram - ett dialogforum - som träffas regelbundet och följer arbetsmiljöns utveckling.
För att skapa ett hållbart arbetsliv är arbetstagarnas utveckling en av de viktigaste bitarna. Det handlar om att du ska komma in och ut ur arbetslivet med bibehållen hälsa. Då behövs det också utveckling i arbetet, för att kanske kunna byta bransch, säger Christina Järnstedt, ombudsman på LO.
LO vill även att arbetsmiljöstrategin utgår från den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt hur produktionens organisering påverkar arbetsvillkoren.
För TCO och SACO är de organisatoriska och psykosociala frågorna centrala. Ett exempel är det gränslösa arbetslivet där man jobbar på udda tider och alltid är tillgänglig säger Lise Donovan, chefsjurist på TCO.
Kvinnors arbetsmiljö och otrygga, tidsbegränsade anställningar är några andra områden som TCO vill lyfta fram.
SACO vill å sin sida uppmärksamma den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS:2015:4) som träder i kraft 31 mars 2016.
Både chefer och skyddsombud behöver mer kunskap i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning säger Karin Fristedt, utredare på SACO.

WeConsult välkomnar att sambanden mellan orsak, signaler och konsekvenser inom organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö kommer upp till ytan, genom nya föreskrifter och kommande arbetsmiljöstrategi.
Elisabeth Wahlström
Verksamhetschef

Källa: tidningen Arbetsliv 6/2015 utgivare Prevent