bildspel11
bildspel21
bildspel31

Rehabiliteringsgarantin - hur bra är den?

2015-11-02

Riksrevisionen konstaterar efter en granskning av rehabiliteringsgarantin att de satsningar som genomförts för att få personer med psykiska besvär att komma tillbaka till jobbet har misslyckats.

Sedan 2008 har staten satsat sex miljarder kronor på att få fler individer med psykisk ohälsa, t.ex. stressrelaterade besvär, att börja arbeta igen. Det har skett genom rehabiliteringsgarantin, som är en överenskommelse mellan regeringen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Riksrevisionens granskning visar att målet med garantin inte har nåtts. Ett skäl att den inte fungerar är att många patienter ej får någon kvalificerad första psykologisk bedömning. Det är ofta också lång väntetid för att få behandling, eftersom det saknas tillräckligt kvalificerad hjälpa. En del landsting har en väntetid på fyra månader, andra upp till ett år. Rehabiliteringsgarantin innehåller inga krav på uppföljning.

- Regeringen bör överväga att ändra rehabiliteringsgarantins utformning eller lägga ner den. Patienter drabbas när de får sen eller felaktig behandling som inte ökar chanserna för att de ska kunna börja arbeta igen.
För samhället bidrar det till att kostnaderna för sjukfrånvaron fortsätter att öka, säger riksrevisor Margareta Åberg,

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning. Kostnaderna för psykisk ohälsa i Sverige är cirka 70 miljarder kronor om året enligt Riksrevisionen.

Det individuella mänskliga lidandet är sällan redovisade i samhällets kostnader. Individuellt mänskligt lidande kan vara utanförskap, alienation, att inte känna sig behövd, att ej bli lyssnad till med mera. Brister i kompetens om att ta reda på organisatoriska stressfaktorer och göra något åt det, samt handläggning av rehabiliteringsärende bland chefer och personalhandläggare är tyvärr alltjämt en bidragande faktor till att flera långtidssjukskrivna rekryteras.
Målet och effekterna av rehabiliteringsgarantin har långt ifrån blivit vad som den goda tanken var, vilket också framgår av ovannämnda granskningsrapport.
Elisabeth Wahlström
Verksamhetschef

Källa: ur Du & Jobbet