bildspel11
bildspel21
bildspel31

Nya psykosociala föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

2015-10-04

Arbetsmiljöverket har nu antagit en föreskrift som reglerar stress, mobbning och arbetsbelastning. Reglerna som förtydligar arbetsgivarens ansvar börjar gälla den 31 mars 2016. Föreskriften finns som AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Den nya föreskriften innehåller regler om hur arbetsgivaren ska hantera bl.a. arbetsbelasstning, arbetstider och kränkande särbehandling.
Brister i den psykosociala arbetsmiljön leder till att många blir sjuka vilket erfarenheten också visar.
Antalet anmälda aretssjukdomar orsakade av psykosociala faktorer har ökat med 70 procent sedan 2010.Orsaker finns främst i strukturer och organisation på arbetsplatsen, inte hos enskilda individer enligt Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

Den nya föreskriften anger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna ej får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet.
Arbetstiderna ska ej leda till ohälsa. Vid skift- och nattarbete, oregelbundna arbetstider finns risk för detta, men det gäller också vid delade arbetspass och krav på att ständigt vara tillgänglig. Arbetsgivaren bör uppmärksamma detta vid planeringen av schema och även att se till att det blir tid för återhämtning.

Det ska finnas rutiner för att hantera kränkande särbehandling, t ex hur utsatta snabbt kan få hjälp och ännu bättre att rutinerna fungerar i vardagen.

Cheferna har en nyckelroll för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö.Förskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha de kunskaper som krävs för att motverka ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverket kommer att komplettera föreskriften med råd till arbetsgivare om tillämpning av förekrifterna.

Elisabeth Wahlström
Verksamhetschef

Källa; Du och jobbet, Arbetsmiljöverket